Почетна   најава  
КЛИЕНТ
 • Купувате производи преку интернет без да ги оставате податоците за Вашата платежна картичка
 • Сите Ваши трансакции преку cPay може да ги најдете во секцијата Листа на мои плаќања“ до која имате пристап во секое време
 • Можност за плаќање сметки
 • Состојба на сметка
 • Помош
НАЈАВА
ТРГОВЕЦ
 • Едноставно и брзо прифаќање на платежни картички од целиот свет
 • Можност за купување преку Вашата интернет страница
 • Купувачите плаќаат преку безбедните cPay страници
 • Листа на плаќањата
 • Помош
НАЈАВА
БАНКА
 • Листа на сите дојдовни и појдовни трансакции на cPay
 • Регистрација на sms, tIVR, mIVR корисници
 • Помош
НАЈАВА
| За нас | Инструкции | Безбедност | Прашања | Контакти | Настани | Политика за приватност 
©2005, on DAIS eBank .NET | Privacy Policy